Política de privacitat

El SÍCORIS CLUB treballa per garantir la privacitat en el tractament de les teves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recopilem, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra Organització:

 • Responsable del tractament.
 • Finalitats del tractament de dades.
 • Durada del tractament de dades.
 • Legitimació per al tractament de dades.
 • Comunicació de les teves dades.
 • Els teus drets Dades de tercers.

Responsable del tractament

L'interessat que faciliti a SÍCORIS CLUB dades de caràcter personal a través d'aquesta plataforma en línia o per altres vies (per exemple, xarxes socials) queda informat que el tractament de les seves dades és realitzat per:

SÍCORIS CLUB
G25016734
C/ Sícoris n`m.45. 25001.Leida.
Tfn: 973204329
Correu electrònic: protecciodades@sicorisclub.com

Així mateix us informem que comptem amb un encarregat de Protecció de Dades que vetlla pel compliment de la normativa de protecció de dades. Les dades de contacte són:

Iuris Legal
Pça St. Joan nùm 6; 5èna.
25007.Lleida
Tfn: 623122636
Correu electrònic: info@iurislegal.com

Finalitats del tractament de dades

SÍCORIS CLUB tracta les dades que ens aporteu amb la següent finalitat:

 1. Contacte amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i gestionar la publicació de consultes i comentaris i fer un seguiment posterior.
 2. Gestionar, si escau, la participació de l'usuari en els cursos i activitats que és realitzen a la seu social del nostre club.
 3. Gestionar, si escau, la petició del seu servei i portar a terme la prestació contractada per l'usuari, la seva facturació i cobrament.
 4. Gestionar i controlar la cartera de clients, usuaris i associats.
 5. Gestionar, si escau, el procés de registre de l'usuari en el Butlletí de Notícies.
 6. Realitzar, si és el cas, el perfil d'usuari per oferir-li continguts, productes i serveis d'una manera personalitzada.
 7. Valorar i gestionar, si escau, el seu currículum vitae per a processos de selecció que s'adaptin al seu perfil professional i dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

Durada del tractament de dades

 • Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s'han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d'un any.
 • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s'han de conservar durant el temps necessari per donar resposta als mateixos, amb un termini màxim d'un any.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre les nostres activitats o serveis es mantindran durant la vigència i publicitat deles activitats o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el teu desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre les nostres activitats o serveis es mantindran durant la vigència i publicitat deles activitats o serveis als quals fan referència, llevat que s'expressi el teu desig de que siguin eliminats en qualsevol moment.
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
 • Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestis la teva voluntat de suprimir-los.
 • Les dades de currículum vitae per a processos de selecció seran conservades durant tres mesos.

Legitimació per al tractament de dades

 • La base legal per al tractament de les dades de les finalitats 1 a 6 és l'execució de la prestació del servei corresponent.
 • L'oferta prospectiva de i serveis a usuaris i socis té com a base la satisfacció de l'interès legítim del club consistent en poder oferir als nostres usuaris , socis i clients la contractació de productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.
  No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.
 • La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment.
 • La base per al tractament dels currículum vitae és el consentiment que ens atorga el candidat al realitzar l'enviament del mateix per a participar en processos de selecció.

Comunicació de les teves dades

Les teves dades no seran comunicades a tercers excepte:

 • A les entitats financeres a través de les que s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.
 • A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Els teus Drets.

Tota persona que ens faciliti les seves dades té els següents drets:

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.
 • En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s'escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tots els drets esmentats poden exercir-se a través dels mitjans de contacte que figuren a l'apartat "Responsable del tractament" d'aquesta política de privacitat.
 • Davant de qualsevol vulneració dels teus drets, especialment quan no tinguis el satisfacció en el seu exercici, pots presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agepd.es) o Autoritat Catalana de Protecció de Dades C/ Rosselló, 214, 08008 Barcelona Tel. 93 552 78 00 apdcat@gencat.catwww.apdcat.cat

Dades de tercers

Si facilites dades de tercers, assumeixes la responsabilitat d'informar-los prèviament de tot el que preveu l'article 14 del Reglament General de Protecció de Dades en les condicions establertes en dit precepte.

Models d'exercici