Canal de denúncies

CANAL DE DENÚNCIES

Canal de denúncies

EL CANAL DE DENÚNCIES intern és un mitjà per canalitzar les denúncies relacionades amb els comportaments delictius, poc ètics o irregulars per part de l'entitat, els seus treballadors, o tercers amb la relació de l'empresa.

 

El canal garanteix la identitat i la confidencialitat tant del denunciant com del denunciat. I es prendran les mesures de seguretat necessàries a tal efecte.

Si te algun dubte pot realitzar una consulta  prèvia a la comunicació canal@sicorisclub.com