Fundadors

Fundadors

Un total de 38 socis que formaren el Sícoris Club i donaren inici a les activitats. Els seus noms bé valen un record:

Salvador Artigues, Josep Mª Masip, Ramon Roure, Josep Blanch, Manel Martín, Josep Ribé, Pere Blasco, Artur Martínez, Marcial Solé, Josep Iturbe, Ramon Massot, Enric Teixidó, Joan Cabases, Conrad Masip, Jordi Torres, Lluís Casas, Joan Murgó, Jesús Vilalta, Lluís Cenarro, Jordi Muro, Rafael Rue, Antoni Cabrera, Josep Piñol, Maties Bonjor, Alfred Campabadal, Ferran Piñol, Agustí Queralt, Josep Mª Deltell, Carles Palacios, Josep Sangrà, Francesc Farreres, Víctor Parrot, Lluís Solà, Pau Firt, Josep Peralta, Ramón Solé, Jordi Guivernau, Robert Rofes.