Activitats aquàtiques per a infants i joves

La nostra escola de natació ofereix cursos adaptats a l’edat madurativa del nen/a i el seu nivell de domini al medi. El nostre programa busca consolidar l’aprenentatge de la natació amb una amplia base de domini del medi, que permet al nen/a progressar i gaudir en la piscina.

Les nostres propostes escolars permeten consolidar projectes específics amb Centres educatius de la ciutat de Lleida, ja siguin com a jornades o cursos concrets.

Cursos

Escola de natació del Sícoris Club

Escola de natació del Sícoris Club

Cursos trimestrals d’ensenyança per a nens a partir de tres anys, adaptats al seu nivell, amb l’objectiu d’obtenir un domini del medi i de les habilitats aquàtiques, a la vegada que aprenen, s’eduquen i perfeccionen els estils de natació i d’altres tècniques esportives aquàtiques.

Programes de Natació per Centres educatius

Programes de Natació per Centres educatius

El Sicoris organitza jornades o cursos específics per Centres educatius segons els objectius marcats per l’escola, de caràcter lúdic, educatiu i d’aprenentatge.

Horaris i preus

AVÍS: INFORMACIÓ TEMPORADA ANTERIOR - NO VIGENT PER 21/22

 

 

TEMPORADA 2020-2021

Protocol d'Actuació de l'Escola de Natació (COVID19)

El Sícoris Club té l'objectiu d'oferir el seu servei de Cursos de natació als socis i usuaris adaptats a la nova situació de la pandèmia per donar les màximes garanties possibles de seguretat.
El Club ha configurat unes pautes a partir de l'experiència adquirida durant les Estades d'Estiu, les recomanacions del Consell Català de l'Esport i fent un seguiment de les mesures adoptades per altres Clubs de Natació, adaptant-les a la nostra realitat.

PAUTES I ADAPTACIONS DETERMINADES PELS CURSOS DE NATACIÓ DEL SICORIS CLUB:
Els cursos seran més flexibles pel que fa a durada, tenint una duració de 6 setmanes (en lloc dels habituals cursos trimestrals).
La pauta de seguretat se centrarà en el manteniment de la distància de seguretat, la qual cosa implicarà els següents aspectes a tenir en compte:
No es proposaran cursos adreçats a les edats de 3-4 anys o nens/es sense autonomia al medi aquàtic, ja que s'hauria de treballar obligatòriament en grups de convivència. Els cursos estaran dirigits a nens/es amb un domini bàsic del medi, la qual cosa suposa que puguin estar a l'aigua amb material auxiliar de forma autònoma.
• S'haurà de portar mascareta en els vestidors i el moment de l'entrada a la piscina que es guardarà en una bossa de plàstic amb tancament (caldrà ficar el nom en la bossa) abans de començar el curs, al costat de la tovallola i xancletes del nen/a.
• L'entrada i sortida als cursets es realitzarà utilitzant dos accessos diferenciats (porta del vestidor i porta de tècnics), que s'assignaran per grups d'edat.

Als vestidors:
• Es recomana portar el banyador ficat de casa i dutxar-se a casa (els monitors/es realitzaran una dutxa amb aigua als nens/es després del curset).
Les bosses s'hauran de guardar en el prestatge superior del vestidor, per poder desinfectar els bancs mentre es realitza el curset.
Únicament podrà venir un acompanyant per portar al nen/a.

Horaris dels cursos:
• Els cursos tindran una duració de 45 minuts, però deixant un marge de 15 minuts entre el final i el començament d'un nou curs per poder desinfectar el material i evitar aglomeracions als vestidors.
Dinàmiques de treball durant el curs:
• S'utilitzaran metodologies i organitzacions de grup i espai per garantir l'ensenyança mantenint la distància física.

Hi haurà la necessitat de signar la declaració responsable per participar en l'activitat en el moment de la inscripció.

-

-