Junta directiva

Equip humà

La junta directiva que fa que aquest club funcioni

Presidència

Eduard Abella Maurici
President
Jaume Cornadó Panades
Vicepresident 1er
Miryam Paredes Costa
Vicepresidenta 2na

Junta Directiva

Mónica Marín Pérez
Secretària
Leo Jové Vidal
Interventor
Ramon Pere Mateu Español
Tresorer
Jordi Farré Prat
Vocal
Eduard Lapena Farré
Vocal
Laura Lapena Farré
Vocal
Alberto Soriano Muñoz
Vocal
Carmen López Gómez
Vocal
Gemma Baldomà Solé
Vocal
Montse Ballart Odina
Vocal
Eduard Bisart Comella
Vocal
Salvador Cambray Castillo
Vocal

Gerència

Jordi Cassanya Bayona
Gerent