Junta directiva

Equip humà

La junta directiva que fa que aquest club funcioni

Presidència

Eduard Abella Maurici
President

Junta Directiva

Jordi Perez Ansotegui
Vicepresident primer
Montserrat Segura Torres
Secretaria General
José Luís Gázquez García
Interventor
Francisco José Pasamón Esteban
Tresorer
Núria Mas Elvira
Vocal
Alfonso Cano Gonzalez
Vocal
Joaquim Nogués Alech
Vocal
Laura Lapena Farré
Vocal
Olga Cervelló Cano
Vocal
Daniel Niubó Vidal
Vocal

Gerència

Jordi Cassanya Bayona
Gerent